Våre tilbud

Opplæring for deg

Videreutdanning åpner for nye muligheter, og kan vise seg å bli en langvarig og god investering!

Godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse

Studietilbud

Du kan velge mellom en rekke studier innenfor flere områder hos oss. Gå til kursoversikten.

Kurstilbud

Du kan velge mellom en rekke kurs innenfor flere områder hos oss. Gå til kursoversikten.

Nettskole

Hos oss kan du studere på nettet som fjernstudent. Vår nettbaserte undervisning benytter seg av It's Learning som læringsplattform.

Nettskolen gir deg god tilgang på fagstoff, oppgaver, og kommunikasjon med både medstudenter og forelesere.