Sammensatte studier

Helsesekretær

- studiet er satt sammen av tre årsenheter:

  • VG1 helse- og oppvekstfag
  • VG2 helseservicefag og
  • VG3 helsesekretær

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er helsesekretær. Autorisasjon søkes på bakgrunn av vitnemål.

Helsesekretær - studiet er satt sammen av tre årsenheter: VG1 helse og oppvekstfag, VG2 helseservicefag og VG3 helsesekretær.

Kompetanse som helsesekretær

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er helsesekretær. Autorisasjon søkes på bakgrunn av vitnemål.

Meld deg på her

Studieform:  Nettstudie
Opptakskrav:  Allmennefag. Grunnleggende ferdigheter i bruk av PC og internett/mail er nødvendig
Krav til utstyr:  Du trenger en PC og internett-tilgang, samt en e-post adresse vi kan kontakte deg på. Det er også lurt å ha installert Microsoft Office på den datamaskinen du bruker til vanlig.
Finansiering:  Stipend og/eller lån fra Lånekassen, kontant, avbetaling eller annen betaler
Oppstart:  Når det passer deg
Omfang 47 obligatoriske innsendinger
Pris 44.700,- (lærebøker og eksamensavgift kommer i tillegg)

 

DETALJERT BESKRIVELSE AV HELSESEKRETÆR - STUDIET

Kompetanse som helsesekretær

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er helsesekretær. Autorisasjon søkes på bakgrunn av vitnemål, se  www.helsedirektoratet.no

Innhold

VG1 helse- og oppvekstfag
VG2 helseservicefag
VG3 helsesekretær

Gjennomføring

Studiet er basert på bruk av PC og gjennomføres ved bruk av internett. Vi bruker en læringsplattform som heter Its learning, hvor du finner veiledningsdokumenter, forelesningsnotater, videoklipp, lenker, øvingsoppgaver, tester og innsendingsoppgaver. Dette sammen med pensumbøkene gir deg grundig veiledning og hjelp gjennom teoridelen av studiet.

I tillegg til dette er det helt nødvendig at du har praksis på legekontor. Dette er spesielt viktig for å lære praktiske rutiner på legekontoret og å bruke legekontorets programvare. Det er ikke noe bestemt krav til hvor mye praksis du behøver, men jo mer praksis du klarer å få til, jo bedre er det. Du er selv ansvarlig for å skaffe deg praksisplass.

Du vil også få tilgang til din egen personlige veileder gjennom studiet, som vil svare på spørsmål og rette innsendingsoppgavene dine.

Varighet

Du kan bruke så lang tid du vil på studiet, men det er vanlig å bruke ca. tre semester på full tid, og fire til fem semester på deltid. Dette kan du tilpasse selv. Du står fritt til å lese intensivt i enkelte perioder, for å ta det roligere i andre – det er du som bestemmer tempoet til enhver tid.

Eksamen

Du melder deg opp som privatist i hvert enkelt fag. Du har selv ansvaret for å melde deg til eksamen i rett tid. Fristene for å melde seg opp er 30. januar og 15. september. Oppmelding til privatisteksamen foregår på https://privatist.inschool.visma.no/ Sørg for å være ute i god tid med oppmeldingen, ikke vent til siste dagen.

Følgende fagkoder gjelder for studiet:

HSF1006 Helsefremmende arbeid
HSF1007 Kommunikasjon og samhandling
HSF1008 Yrkesliv
HSF1009 Tverrfaglig eksamen
HES2001 Helsefremmende arbeid
HES2002 Kommunikasjon og samhandling
HES2003 Yrkesutøvelse 
HES2004 Tverrfaglig eksamen
HSE3001 Helsefremmende arbeid
HSE3002 Kommunikasjon og samhandling
HSE3003 Yrkesutøvelse
HSE3004 Tverrfaglig eksamen

Pensum

Pensum tilsendes.

Lærebøkene må elevene kjøpe selv. Du kan benytte for eksempel www.haugenbok.no eller www.norli.no for bestilling av lærebøker.


Forbehold

OPK tar forbehold om endringer i læremateriell, gjennomføring, eksamensordning og lignende.

Meld deg på her

logo OPK Instituttet

Hos oss kan du studere på nettet som fjernstudent. Vår nettbaserte undervisning benytter seg av It's Learning som læringsplattform.

Nettskolen gir deg god tilgang på fagstoff, oppgaver, og kommunikasjon med både medstudenter og forelesere.

Logg inn (krever brukernavn/passord)

Les om It's Learning