Fotterapi-studiet

 

 

 

Fotterapeut

Programområdet for fotterapi skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen for behandling og forebygging av problemer knyttet til føttene. Gjennom arbeidet for en sunn fothelse og forebygging av belastningsskader skal fotterapifaget være med på å stimulere til fysisk aktivitet og fremme fothelse.

 

Landsdekkende studietilbud med samlinger og nettstudier

 

STARTER OPP NY GRUPPE I AUGUST 2022.

Ukene på 1. semester er:

33, 36, 39, 42 og 45

 

Alle elever skal delta på obligatoriske samlinger i løpet av studietiden. Det gjennomføres fem samlinger pr. semester i totalt tre semester, hvor det blir gjennomgått teori og elevene får praktisk trening. OPK har egen elevklinikk hvor fotterapi praktiseres under kyndig veiledning. Hver samling varer fra mandag til fredag.

 

Samlingene foregår i Krokstadelva, like ved Drammen.  Vi har hybelleilighet som elevene kan leie for en svært gunstig pris, og det finnes flere andre overnattingstilbud i distriktet. Hybelleiligheten ligger i gangavstand fra skolen. De andre overnattingstilbudene er litt lenger unna skolen, ca. 10-15 minutter med bil.

Meld deg på her

Studieform: Nettstudie med obligatoriske samlinger.
Opptakskrav: Allmennefag, VG1 helse- og oppvekstfag eller tilsvarende. Grunnleggende ferdigheter i bruk av PC og internett/mail er nødvendig.
Krav til utstyr: Du trenger en PC og internett-tilgang, samt en e-post adresse vi kan kontakte deg på. Enkelt fotterapiutstyr må anskaffes etter hvert.
Finansiering: Stipend og/eller lån fra Lånekassen, kontant, avbetaling eller annen betaler
Oppstart: I januar og august for VG2 fotterapi
Omfang: 27 obligatoriske innsendinger for VG2 og VG3
Pris: 37.200,- pr. semester. Totalt kr 111.600,- for hele studieperioden (lærebøker og eksamensavgift kommer i tillegg)

 

DETALJERT BESKRIVELSE AV FOTTERAPI STUDIET

Generelt om fotterapiutdanning

Opplæringen skal medvirke til utvikling av faglig innsikt og praktiske ferdigheter knyttet til kunnskaper om anatomi og fysiologi, biomekanikk, hud- og hudlidelser og sykdomslære. Videre skal opplæringen medvirke til samhandling mellom ulike yrkesgrupper og med mennesker i ulike livssituasjoner og med ulik kulturbakgrunn.

Opplæringen i faget skal legge vekt på planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidsoppgaver i tråd med behovene til den enkelte bruker og gjeldende regelverk. Opplæringa skal medvirke til at den enkelte utvikler faglig innsikt og praktiske ferdigheter knyttet til fotterapi.

Kompetanse som fotterapeut

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er fotterapeut. Autorisasjon søkes på bakgrunn av vitnemål, se www.helsedirektoratet.no

 

 

Innhold i fotterapi - studiet

VG2 fotterapi og ortopediteknikk

Helse, funksjon og bevegelse
Programfaget handler om sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse, levevaner og livskvalitet. Videre handler programfaget om kroppens oppbygning og funksjon og om forebygging og behandling knyttet til aktivitet og funksjonsevne. Helse, miljø og sikkerhet med særlig vekt på smittevern, hygienetiltak, ergonomi og forebygging av yrkes- og miljøskader er en del av faget.

Kommunikasjon og samhandling
Programfaget handler om kommunikasjon og samhandling i møte med brukere, pårørende og samarbeidspartnere i ulike livssituasjoner og med ulik kulturbakgrunn. I faget inngår ulike strategier for kommunikasjon og konflikthåndtering og relevant regelverk om taushetsplikt og personvern. Bevisstgjøring av holdninger og vurdering av egne handlinger i etisk perspektiv står sentralt.

Yrkesliv i fotterapi og ortopediteknikk
Programfaget handler om det som kjennetegner yrkene fotterapeut og ortopeditekniker, og de kravene som stilles til god yrkesutøvelse. Etikk, service og tverrfaglig samarbeid er en del av dette. I faget inngår observasjon, planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidsprosesser i samsvar med gjeldende regelverk. Dokumentasjon og bruk av digitalt utstyr inngår i faget. Grunnleggende materiallære og betydningen av kreativitet, formforståelse og kvalitet i produktframstillingen hører også med.

VG3 fotterapi

Helsefremmende arbeid
Programfaget handler om sammenhenger mellom fothelse, kosthold, levevaner og livskvalitet. Faget handler videre om fot-, hud-, negle-, muskel- og skjelettlidelser. Videre inngår vurdering av ganglag og fottøy.

Kommunikasjon og samhandling
Programfaget handler om veiledning, kommunikasjon og samhandling med brukere i ulike livssituasjoner og med ulik bakgrunn. Videre inngår salg, service og markedsundersøkelser. Brukermedvirkning, etisk refleksjon og konflikthåndtering inngår også.

Yrkesutøvelse som fotterapeut
Programfaget handler om forebygging og behandling av problemer knyttet til føtter og hud. Tiltak for avlasting av hud og føtter inngår. Videre inngår bruk av tekniske hjelpemidler, produkter og tjenester. Hovedområdet handler videre om regelverk knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS), taushetsplikt og personvern. Dessuten inngår bedriftsetablering og enkel budsjett- og regnskapsføring.

 

Meld deg på her

Gjennomføring

Studiet er basert på bruk av PC og gjennomføres ved bruk av internett. Vi bruker en læringsplattform som heter Its learning, hvor du finner veiledningsdokumenter, forelesningsnotater, videoklipp, lenker, øvingsoppgaver, tester og innsendingsoppgaver. Dette sammen med pensumbøkene gir deg grundig veiledning og hjelp gjennom studiet.

Du vil også få tilgang til din egen personlige veileder gjennom studiet, som vil svare på spørsmål og rette innsendingsoppgavene dine.

Samlinger på fotterapi - studiet

Alle elever skal delta på obligatoriske samlinger i løpet av studietiden. Det gjennomføres fem samlinger pr. semester, hvor det blir gjennomgått teori og elevene får praktisk trening. OPK har egen elevklinikk hvor fotterapi praktiseres under kyndig veiledning. Hver samling varer fra mandag til fredag.

Samlingene foregår i Krokstadelva, like ved Drammen.  Vi har hybelleilighet som elevene kan leie for en svært gunstig pris, og det finnes flere andre overnattingstilbud i distriktet. Hybelleiligheten ligger i gangavstand fra skolen. De andre overnattingstilbudene er litt lenger unna skolen, ca. 10-15 minutter med bil.

Praksis som fotterapeut

Elevene skal ikke ha praksisplass, men skal praktisere hjemme. Elevene får hjemmeøvelser mellom samlingene. For å kunne utføre disse øvelsene, vil elevene måtte anskaffe noe utstyr. Oversikt og priser på dette fås ved oppstart av studiet.

Varighet

Studiet gjennomføres over tre semester, hvor både VG2 fotterapi og ortopediteknikk og VG3 fotterapi inngår. Samlingene er obligatoriske, det er ikke anledning til å gjennomføre dette kun som et nettstudie.

Eksamen

Du melder deg opp som privatist i hvert enkelt fag. Du har selv ansvaret for å melde deg til eksamen i rett tid. Fristene for å melde seg opp er 30. januar og 15. september. Oppmelding til privatisteksamen foregår på https://privatist.inschool.visma.no/  Sørg for å være ute i god tid med oppmeldingen, ikke vent til siste dagen.

Følgende fagkoder gjelder for studiet:

FOT2005 Helse, funksjon og bevegelse
FOT2006 Kommunikasjon og samhandling
FOT2007 Yrkesliv i fotterapi og ortopediteknikk
FOT2008 Tverrfaglig eksamen
FOT3001 Helsefremmende arbeid
FOT3002 Kommunikasjon og samhandling
FOT3003 Yrkesutøvelse
FOT3004 Tverrfaglig eksamen

Pensum

 

Pensumliste tilsendes studentene.

Lærebøkene må elevene kjøpe selv. Du kan benytte for eksempel www.haugenbok.no eller www.norli.no for bestilling av lærebøker.

Forbehold

OPK tar forbehold om endringer i læremateriell, gjennomføring, eksamensordning og lignende.

Meld deg på her

logo OPK Instituttet

Hos oss kan du studere på nettet som fjernstudent. Vår nettbaserte undervisning benytter seg av It's Learning som læringsplattform.

Nettskolen gir deg god tilgang på fagstoff, oppgaver, og kommunikasjon med både medstudenter og forelesere.

Logg inn (krever brukernavn/passord)

Les om It's Learning