Helse og oppvekstfag (VG1)

VG1 helse- og oppvekst er et grunnleggende kurs som tar for seg hovedtrekkene innenfor helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse.

Meld deg på her

Studieform:  Nettstudie
Opptakskrav:  Ingen spesielle. Grunnleggende ferdigheter i bruk av PC og internett/mail er nødvendig
Krav til utstyr:  Du trenger en PC og internett-tilgang, samt en e-post adresse vi kan kontakte deg på. Det er også lurt å ha installert Microsoft Office på den datamaskinen du bruker til vanlig.
Finansiering:  Stipend og/eller lån fra Lånekassen, kontant, avbetaling eller annen betaler
Oppstart:  Når det passer deg
Omfang:  18 obligatoriske innsendinger
Pris:  10.900,- (lærebøker og eksamensavgift kommer i tillegg)

 

Betal i avdrag uten tillegg i kursprisen!

Heltid: 2180,- pr. mnd.
Deltid: 1090,- pr. mnd.

Heltid = 5 mnd, deltid = 10 mnd. Fakturagebyr på kr. 50.

DETALJERT BESKRIVELSE AV STUDIET

Generelt om studiet

Helheten i studiet skal gi elevene en plattform for videre yrkesvalg og legge til rette for utvikling av faglig forståelse gjennom kunnskap, refleksjon, etisk bevisstgjøring, respekt og toleranse. Opplæringen skal være praksisnær og tverrfaglig og knytte teori og praksis sammen.

Kompetanse

Etter gjennomført VG1 helse- og oppvekstfag, kan du søke opptak på følgende studier: 

VG2 helseservicefag (som leder videre til helsesekretær og apotektekniker)
VG2 helsearbeiderfag (tidligere hjelpepleier/omsorgsarbeider)
VG2 barne- og ungdomsarbeiderfag

Helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeid som programfag handler om sammenhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk helse. I dette inngår verdien av kosthold og fysisk aktivitet, forebygging av livsstilssykdommer og hindring av smitte. Programfaget handler vidare om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer. Førstehjelp og ergonomi hører med i programfaget.

Kommunikasjon og samhandling

Programfaget kommunikasjon og samhandling handler om møtet mellom mennesker, uavhengig av alder, språk, kultur, religion, livsførsel eller funksjonsnivå. Programfaget omfattar bevisstgjøring av egen væremåte og egen atferd overfor brukere. Det handler også om de kravene samfunnet setter til at yrkesutøvere innanfor oppvekst-, helse- og sosialsektoren viser sosial kompetanse og ansvar, yter service og legger vekt på brukermedvirkning.

Yrkesliv

Programfaget yrkesutøvelse handlar om hvordan oppvekst-, helse- og sosialtjenestene er bygget opp, egenarten til de ulike yrkene, kravene som må settes til god yrkesutøvelse, og verdien av tverrfaglig samarbeid. Helse- og sosialtjenester og oppvekstmiljø i et flerkulturelt perspektiv inngår i programfaget. Programfaget omfattar også sentrale lover og allmenne spilleregler som gjelder i arbeidslivet.

Gjennomføring

Studiet er basert på bruk av PC og gjennomføres ved bruk av internett. Vi bruker en læringsplattform som heter Its learning, hvor du finner veiledningsdokumenter, forelesningsnotater, videoklipp, lenker, øvingsoppgaver, tester og innsendingsoppgaver. Dette sammen med pensumbøkene gir deg grundig veiledning og hjelp gjennom studiet.

Du vil også få tilgang til din egen personlige veileder gjennom studiet, som vil svare på spørsmål og rette innsendingsoppgavene dine.

Varighet

Du kan bruke så lang tid du vil på studiet, men det er vanlig å bruke ca. ett semester på full tid, og to semester på deltid. Dette kan du tilpasse selv. Du står fritt til å lese intensivt i enkelte perioder, for å ta det roligere i andre – det er du som bestemmer tempoet til enhver tid.

Eksamen

Du melder deg opp som privatist i hvert enkelt fag. Du har selv ansvaret for å melde deg til eksamen i rett tid. Fristene for å melde seg opp er 30. januar og 15. september. Oppmelding til privatisteksamen foregår på https://privatist.inschool.visma.no/ Sørg for å være ute i god tid med oppmeldingen, ikke vent til siste dagen.

Følgende fagkoder gjelder for studiet:

HSF1006 Helsefremmende arbeid
HSF1007 Kommunikasjon og samhandling
HSF1008 Yrkesliv  
HSF1009 Tverrfaglig eksamen

Pensum


Følgende lærebøker benyttes gjennom studiet:

Pensum tilsendes.

Lærebøkene må elevene kjøpe selv. Du kan benytte for eksempel www.haugenbok.no eller www.norli.no for bestilling av lærebøker.

Forbehold

 

OPK tar forbehold om endringer i læremateriell, gjennomføring, eksamensordning og lignende.

Meld deg på her

logo OPK Instituttet

Hos oss kan du studere på nettet som fjernstudent. Vår nettbaserte undervisning benytter seg av It's Learning som læringsplattform.

Nettskolen gir deg god tilgang på fagstoff, oppgaver, og kommunikasjon med både medstudenter og forelesere.

Logg inn (krever brukernavn/passord)

Les om It's Learning