VG 2

VG2 helseservicefag

er et videregående kurs. Helseservicefag skal medvirke til å dekke kompetansebehovet innenfor helseserviceyrkene.

Etter gjennomført VG2 helseservicefag, kan du søke opptak på følgende studier: 

  • VG3 apotekteknikk
  • VG3 helsesekretær
  • VG3 tannhelsesekretær

 

VG2 helseservicefag er et videregående kurs. Helseservicefag skal medvirke til å dekke kompetansebehovet innenfor helseserviceyrkene.

Meld deg på her

Studieform:  Nettstudie.
Opptakskrav:  VG1 helse- og oppvekstfag eller tilsvarende. Grunnleggende ferdigheter i bruk av PC og internett/mail er nødvendig.
Krav til utstyr:  Du trenger en PC og internett-tilgang, samt en e-post adresse vi kan kontakte deg på. Det er også lurt å ha installert Microsoft Office på den datamaskinen du bruker til vanlig.
Finansiering:  Stipend og/eller lån fra Lånekassen, kontant, avbetaling eller annen betaler
Oppstart:  Når det passer deg
Omfang:  13 obligatoriske innsendinger
Pris:  14.900,- (lærebøker og eksamensavgift kommer i tillegg)

Betal i avdrag uten tillegg i kursprisen!

Heltid: 2 780,- pr. mnd.
Deltid: 1 390,- pr. mnd.

Heltid = 5 mnd, deltid = 10 mnd. Fakturagebyr på kr. 50,- tilkommer.

 

DETALJERT BESKRIVELSE AV STUDIET

Generelt om studiet

Programfagene skal gi et felles grunnlag for helseservice-arbeidere, som har en viktig funksjon i det helsefremmende arbeidet, og som forstår hva god service, effektivitet og profesjonell kundebehandling har å si. 

Helheten i studiet skal gi elevene en plattform for videre yrkesvalg og legge til rette for utvikling av faglig forståelse gjennom kunnskap, refleksjon, etisk bevisstgjøring, respekt og toleranse. Opplæringen skal være praksisnær og tverrfaglig og knytte teori og praksis sammen.

Kompetanse

Etter gjennomført VG2 helseservicefag, kan du søke opptak på følgende studier: 

VG3 apotekteknikk
VG3 helsesekretær

VG3 tannhelsesekretær

Innhold

Helsefremmende arbeid

Programfaget handler om hvordan levevaner, fysisk aktivitet, kosthold og miljø påvirker helsen. Immunforsvaret, fordøyelsessystemet og hva kostholdet har å si, står sentralt. Førstehjelp, grunnleggende sykdomsforståelse, ergonomi og hvordan service fremmer helse, hører med. Programfaget omfatter også helse, miljø og trygghet, med særlig vekt på smittevern og hygienetiltak.

Kommunikasjon og samhandling

Programfaget handler om kommunikasjon og samhandling i møte med pasienter, kunder og samarbeidspartnere. Det omfatter bevisstgjøring av egen væremåte overfor pasienter og kunder, og hva respekt, toleranse og omsorg for andre har å si i yrkesutøvelsen. Videre dreier det seg om observasjon av pasienter og kunder i tillegg til relevant regelverk om taushetsplikt og personvern.

Yrkesutøving

Programfaget handler om de elementene som er felles for yrkene innenfor helseservicefaget, og de krav som blir stilt til god yrkesutøvelse. Etikk, service, profesjonell kundebehandling og tverrfaglig samarbeid står sentralt. Administrative rutiner og bruk av kontorteknisk og digitalt utstyr hører med til programfaget. Det omfatter også relevant regelverk for helsepersonell.

Gjennomføring

Studiet er basert på bruk av PC og gjennomføres ved bruk av internett. Vi bruker en læringsplattform som heter Its learning, hvor du finner veiledningsdokumenter, forelesningsnotater, lenker, øvingsoppgaver, tester og innsendingsoppgaver. Dette sammen med pensumbøkene gir deg grundig veiledning og hjelp gjennom studiet.

Du vil også få tilgang til din egen personlige veileder gjennom studiet, som vil svare på spørsmål og rette innsendingsoppgavene dine.

Varighet

Du kan bruke så lang tid du vil på studiet, men det er vanlig å bruke ca. ett semester på full tid, og to semester på deltid. Dette kan du tilpasse selv. Du står fritt til å lese intensivt i enkelte perioder, for å ta det roligere i andre – det er du som bestemmer tempoet til enhver tid.

Eksamen

Du melder deg opp som privatist i hvert enkelt fag. Du har selv ansvaret for å melde deg til eksamen i rett tid. Fristene for å melde seg opp er 30. januar og 15. september. Oppmelding til privatisteksamen foregår på https://privatist.inschool.visma.no. Sørg for å være ute i god tid med oppmeldingen, ikke vent til siste dagen.

Følgende fagkoder gjelder for studiet:
HES2001 Helsefremmende arbeid
HES2002 Kommunikasjon og samhandling
HES2003 Yrkesutøvelse 
HES2004 Tverrfaglig eksamen

Pensum

Pensum tilsendes.

Bøkene kjøpes av eleven selv, gjennom f.eks. www.haugenbok.no eller www.norli.no. 

Forbehold

OPK tar forbehold om endringer i læremateriell, gjennomføring, eksamensordning og lignende.

Meld deg på her

logo OPK Instituttet

Hos oss kan du studere på nettet som fjernstudent. Vår nettbaserte undervisning benytter seg av It's Learning som læringsplattform.

Nettskolen gir deg god tilgang på fagstoff, oppgaver, og kommunikasjon med både medstudenter og forelesere.

Logg inn (krever brukernavn/passord)

Les om It's Learning