Apotektekniker - VG3

Apotektekniker - VG3

Programområdet apotektekniker skal bidra til å dekke apotekbransjens behov for kvalifisert personell. Faget skal bidra til rådgivning og sikker håndtering av legemidler og regelverk. I tillegg skal apotekteknikeren bidra til bedre folkehelse gjennom profesjonell informasjon og veiledning.

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er apotektekniker. Autorisasjon søkes på bakgrunn av vitnemål.

Programområdet apotektekniker skal bidra til å dekke apotekbransjens behov for kvalifisert personell. Faget skal bidra til rådgivning og sikker håndtering av legemidler og regelverk. I tillegg skal apotekteknikeren bidra til bedre folkehelse gjennom profesjonell informasjon og veiledning.

Meld deg på her

Studieform:  Nettstudie.
Opptakskrav:  Allmennefag, VG1 helse og oppvekstfag og VG2 helseservicefag eller tilsvarende. Grunnleggende ferdigheter i bruk av PC og internett/mail er nødvendig
Krav til utstyr:  Du trenger en PC og internett-tilgang, samt en e-post adresse vi kan kontakte deg på. Det er også lurt å ha installert Microsoft Office på den datamaskinen du bruker til vanlig.
Finansiering:  Stipend og/eller lån fra Lånekassen, kontant, avbetaling eller annen betaler
Oppstart:  Når det passer deg
Omfang:  27 obligatoriske innsendinger
Pris:  20.900,- (lærebøker og eksamensavgift kommer i tillegg)

 

DETALJERT BESKRIVELSE AV STUDIET

Generelt om studiet

Opplæringen skal bidra til at apotekteknikere kan håndtere legemidler og andre apotekvarer. Videre skal opplæringen utvikle evne til selvstendig arbeid innenfor eget ansvarsområde og til kommunikasjon og samhandling med øvrig personale. Opplæringen skal bidra til utvikle apotekteknikere som kan formidle eksakt informasjon om apotekenes produkter og ekspedere og veilede kunder. 

Opplæringen skal være praksisnær og tverrfaglig og bidra til helhetlig bransjeforståelse. Det skal legges vekt på planlegging, gjennomføring, dokumentering og vurdering i tråd med gjeldende regelverk. 

Kompetanse

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er apotektekniker. Autorisasjon søkes på bakgrunn av vitnemål, se www.helsedirektoratet.no

Innhold

Helsefremmende arbeid

Faget handler om veiledning av kunder om forebygging og behandling av plager og sykdommer.  Legemiddelkunnskap og informasjon om riktig legemiddelbruk står sentralt. I faget inngår også tekniske hjelpemidler, sykepleieartikler, naturlegemidler, naturmidler, andre apotekvarer og førstehjelp. 

Kommunikasjon og samhandling

Faget handler om individuelt tilpasset informasjon og veiledning. Sentralt står kommunikasjonsteknikker, service og samhandling med kunder og samarbeidspartnere. Videre dekker faget etisk refleksjon og konflikthåndtering. 

Yrkesutøvelse

Faget handler om legemiddelframstilling, logistikk og teknisk håndtering av legemidler og andre varer.  Håndtering av apotekenes IT-systemer, prinsipper for kvalitets- og internkontroll og relevant regelverk inngår også.

YRKESFAGLIG FORDYPNING ( YFF )

I tillegg til yrkesfagene på VG1 og VG2 må privatister som ønsker å få utstedt vitnemål etter endt utdanning, få godkjent YFF.

På VG1 er det 210 timer og på VG2 er det 316 timer.

Disse timene må dokumenteres.

Relevant arbeidserfaring eller relevante eksamener kan godkjennes som YFF.

YFF godkjennes av fylket du tilhører.

Gjennomføring

Studiet er basert på bruk av PC og gjennomføres ved bruk av internett. Vi bruker en læringsplattform som heter Its learning, hvor du finner veiledningsdokumenter, forelesningsnotater, videoklipp, lenker, øvingsoppgaver, tester og innsendingsoppgaver. Dette sammen med pensumbøkene gir deg grundig veiledning og hjelp gjennom teoridelen av studiet.

I tillegg til dette er det helt nødvendig at du har praksis i apotek. Dette er spesielt viktig for å lære praktiske rutiner på apoteket og å bruke apotekets programvare. Det er ikke noe bestemt krav til hvor mye praksis du behøver, men jo mer praksis du klarer å få til, jo bedre er det. Du er selv ansvarlig for å skaffe deg praksisplass.

Du vil også få tilgang til din egen personlige veileder gjennom studiet, som vil svare på spørsmål og rette innsendingsoppgavene dine.

Varighet

Du kan bruke så lang tid du vil på studiet, men det er vanlig å bruke ca. ett semester på full tid, og to semester på deltid. Dette kan du tilpasse selv. Du står fritt til å lese intensivt i enkelte perioder, for å ta det roligere i andre – det er du som bestemmer tempoet til enhver tid.

Eksamen

Du melder deg opp som privatist i hvert enkelt fag. Du har selv ansvaret for å melde deg til eksamen i rett tid. Fristene for å melde seg opp er 30. januar og 15. september. Oppmelding til privatisteksamen foregår på https://privatist.inschool.visma.no. Sørg for å være ute i god tid med oppmeldingen, ikke vent til siste dagen.

Følgende fagkoder gjelder for studiet:

APO3001 Helsefremmende arbeid
APO3002 Kommunikasjon og samhandling
APO3003 Yrkesutøvelse
APO3004 Tverrfaglig eksamen

Pensum

Følgende lærebøker benyttes gjennom studiet:

Pensum tilsendes.

Lærebøkene må elevene kjøpe selv. Du kan benytte for eksempel www.haugenbok.no eller www.norli.no for bestilling av lærebøker.

Forbehold

OPK tar forbehold om endringer i læremateriell, gjennomføring, eksamensordning og lignende.

Meld deg på her

logo OPK Instituttet

Hos oss kan du studere på nettet som fjernstudent. Vår nettbaserte undervisning benytter seg av It's Learning som læringsplattform.

Nettskolen gir deg god tilgang på fagstoff, oppgaver, og kommunikasjon med både medstudenter og forelesere.

Logg inn (krever brukernavn/passord)

Les om It's Learning

Apotekpersonell avlaster spesialsykepleiere

 
Flere hundre sykepleiertimer ble frigjort da apotekpersonalet klargjorde medisiner for å avlaste spesialsykepleiere ved Stavanger universitetssjukehus.

Dette ble testet ut i et pilotprosjekt i perioden januar til juni i år. Prosjektet ble iverksatt for å avlaste spesialsykepleiere ved intensiv- og nyfødtintensivavdelingene, slik at de kunne få mer tid til pasientnære oppgaver.

Les mer om prosjektet i Sykepleien.no