Tannhelsesekretær - VG3

Tannhelsesekretærfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse på tannlegekontor ved utføring av administrative oppgaver og bistand ved munn- og tannbehandlinger. Tannhelsesekretæren skal bidra til å dekke behovet for en faglig trygg, serviceinnstilt og effektiv tannhelsetjeneste for pasienter i alle aldersgrupper og med ulik bakgrunn. Opplæringen skal skape forståelse for tannhelsetjenestens plass i det tverrfaglige helsearbeidet.

Fullført og bestått opplæring gir yrkeskompetanse. Yrkestittelen er tannhelsesekretær.

Meld deg på her

Studieform:  Nettstudie.
Opptakskrav:  Fellesfag (allmenne fag), VG1 helse- og oppvekstfag og VG2 helseservicefag eller tilsvarende. Grunnleggende ferdigheter i bruk av PC og internett/mail er nødvendig
Krav til utstyr:  Du trenger en PC og internett-tilgang, samt en e-post adresse vi kan kontakte deg på. Det er også en fordel å ha installert Microsoft Office på den datamaskinen du skal benytte til skolearbeidet.
Finansiering:  Stipend og/eller lån fra Lånekassen, kontant, avbetaling eller annen betaler
Oppstart:  Når det passer deg
Omfang:  20 obligatoriske innsendinger
Pris:  18.900,- (lærebøker og eksamensavgift kommer i tillegg)

 


 

DETALJERT BESKRIVELSE AV STUDIET

Generelt om studiet

Opplæringen i programfagene skal bidra til at tannhelsesekretæren kan medvirke i behandlingssituasjoner og delta i forebyggende tannhelsearbeid og smittevern på tannklinikken. Opplæringen skal bidra til å utvikle selvstendighet og nøyaktighet i arbeidet. Videre skal opplæringen legge vekt på service og kommunikasjon og samhandling med pasienter og samarbeidspartnere.

Opplæringen i faget skal legge vekt på planlegging, gjennomføring, dokumentering og vurdering av arbeidsoppgaver i tråd med pasientenes behov og gjeldende regelverk. Videre skal opplæringen bidra til at den enkelte utvikler praktiske ferdigheter og faglig innsikt.

Kompetanse

Fullført og bestått opplæring fører frem til yrkeskompetanse. Yrkestittel er tannhelsesekretær. Autorisasjon søkes på bakgrunn av vitnemål, se www.helsedirektoratet.no

Innhold

Helsefremmende arbeid

Programfaget handler om anatomi, fysiologi, sykdomsutvikling knyttet til tann- og munnhelse og sammenhenger mellom levevaner og tann- og munnhelse. Videre handler det om forebyggende og helsefremmende tiltak. Smittevern, førstehjelp, håndtering av kjemiske stoffer og miljøhygienisk avfall inngår.

Kommunikasjon og samhandling

Programfaget handler om pasientservice, profesjonell omsorg og pasientmedvirkning. Videre handler faget om profesjonell yrkesutøvelse, veiledning, informasjon, yrkesetisk ansvar og konflikthåndtering.

Yrkesutøvelse

Programfaget handler om planlegging, gjennomføring og dokumentering og vurdering av eget arbeid innenfor tannhelsetjenesten. Det handler videre om tilrettelegging og assistering ved tann- og munnbehandling. Administrative oppgaver og kvalitetsutviklingsarbeid er sentralt. Programfaget inkluderer videre laboratoriearbeid og arbeid med dental røntgen. Regelverk som regulerer tannhelsetjenesten og helse, miljø og sikkerhet, inngår, i tillegg til relevante regelverk om personvern og taushetsplikt.

 

YRKESFAGLIG FORDYPNING ( YFF )

I tillegg til yrkesfagene på VG1 og VG2 må privatister som ønsker å få utstedt vitnemål etter endt utdanning, få godkjent YFF.

På VG1 er det 210 timer og på VG2 er det 316 timer.

Disse timene må dokumenteres.

Relevant arbeidserfaring eller relevante eksamener kan godkjennes som YFF.

YFF godkjennes av fylket du tilhører.

Gjennomføring

Studiet er basert på bruk av PC og gjennomføres ved bruk av internett. Vi benytter en læringsplattform som heter Its Learning, hvor du finner veiledningsdokumenter, øvingsoppgaver og innsendingsoppgaver. Dette sammen med pensumbøkene gir en grundig veiledning og hjelp gjennom teoridelen av studiet.

I tillegg til dette er det helt nødvendig at du har praksis på et tannlegekontor som kan gi deg relevant opplæring i de praktiske ferdighetene du trenger i yrket. Spesielt viktig er det å lære tannklinikkens rutiner og programvare. Det er ikke noe krav til et bestemt antall timer du må ha praksis, men jo mer praksis du har – jo lettere blir det for deg å bestå eksamen. Det er viktig at du knytter teorien opp mot praksis på tannklinikken, så start allerede nå med å finne deg en praksisplass. Det kan kanskje være lurt å ha praksis på mer enn ett tannlegekontor – hvis dette er mulig. Du er selv ansvarlig for å finne deg en relevant praksisplass.

Du vil også få tilgang på din egen personlige veileder gjennom studiet, som vil kunne svare på spørsmål og som retter innsendingsoppgavene dine.

Varighet

Du kan bruke så lang tid du vil på studiet, men det er vanlig å bruke ca. ett semester på fulltid og to semester på deltid. Dette kan du tilpasse selv. Vær oppmerksom på at spesielle regler gjelder for gjennomføring og omfang dersom du søker støtte fra Lånekassen. Et nettstudie er svært fleksibelt, du står fritt til å arbeide intensivt med studiet i perioder, for å kunne ta det roligere i andre. Det er du som bestemmer tempoet til enhver tid. Du vil ved studiestart få tilsendt et forslag til gjennomføring fra oss, men denne er det mulig å justere underveis.

Eksamen

Du melder deg opp som privatist i hvert enkelt fag. Du har selv ansvaret for å melde deg opp i rett tid. Fristene for å melde seg opp er 30. januar for eksamen på vårsemesteret, og 15. september for eksamen på høstsemesteret. Oppmelding til privatisteksamen gjør du på https://privatist.inschool.visma.no. Sørg for å være ute i god tid med oppmeldingen, ikke vent til siste dagen.  

Følgende fagkoder gjelder for studiet:

TAN 3001 Helsefremmende arbeid

TAN 3002 Kommunikasjon og samhandling

TAN 3003 Yrkesutøvelse

TAN 3004 Tverrfaglig eksamen

Pensum

Fullstendig bokliste tilsendes ved oppmelding. Læremidlene kan du enkelt bestille på www.haugenbok.no eller www.norli.no

Forbehold

OPK tar forbehold om endringer i læremateriell, gjennomføring, eksamensordning og liknende.

Meld deg på her

logo OPK Instituttet

Hos oss kan du studere på nettet som fjernstudent. Vår nettbaserte undervisning benytter seg av It's Learning som læringsplattform.

Nettskolen gir deg god tilgang på fagstoff, oppgaver, og kommunikasjon med både medstudenter og forelesere.

Logg inn (krever brukernavn/passord)

Les om It's Learning